Project BVI KMAR

Opdracht                     Koninklijke Marechaussee  – project BVI KMAR
Periode                         jul 2010 – nov 2010
Kernwoorden                 OTAP, ontwikkelen applicaties, inrichten datawarehouse, ETL
Rol                               Sr. Projectleider

 Beschrijving

In het kader van het programma Informatie Gestuurd Optreden (IGO) binnen de Koninklijke Marechaussee was René verantwoordelijk voor het ontsluiten, veredelen en beschikbaar stellen van gegevens ten behoeve van rapportage en analyse van alle kentekens bij de grensovergangen.

Als sr. Projectleider had René de verantwoording voor het realiseren van een OTAP-omgeving en het operationeel opleveren van een Datawarehouse met interfaces om toekomstige bron aansluitingen te realiseren voor ketenpartners. Aandachtspunten hierbij waren integriteit van de data in een confidentiële omgevingen t.bv. ketenpartners. Na het opleveren van het datawarehouse (Powercenter) in de OT-omgeving is het project bevroren totdat het nieuwe datacenter van de Koninklijke Marechaussee was opgeleverd.

Opgedane (product) kennis en ervaring:

Datawarehouse, datamarts, ETL-processen, Power Center (Informatica), Cognos rapportagetool, ontwikkelen van applicatie conform het OTAP proces, acceptatie criteria  en testprocedures (relatie Tmap).