Programma en Projecten

Gedurende twaalf jaar binnen het vakgebied projectmanagement heeft René verschillende opdrachten gehad, variërend van migratie tot implementatie trajecten in transmissie (core-, aggregratie- en acces switches), communications (PABX, mobiel),  netwerken (ATM, IP-netwerken),  datacenters, applicatielandschappen en werkplekken.

In die periode heeft hij naast projectvoering zich  bezig gehouden met het coachen van aankomende projectleiders en -managers.  D.m.v. coachen, verzorgen van trainingen en workshops heeft hij bijgedragen in een professionaliseren van de projectorganisatie en projectmanager in zijn geheel.

Hieronder ziet u een aantal projecten, die René in de laatste jaren succesvol  heeft uitgevoerd.

 1. Project ICC(ICT Control Center);
  • Het beoogde doel van het project is regie krijgen/ behouden vanuit de ICT-dienstverlening (Demand Management / Supplier) door consolidatie van beheeromgevingen, en optimaliseren van Operation, Service en Business Service Management lagen.
  • Het beoogde resultaat is uiteindelijk kortere doorlooptijden ITIL-processen, snelle incidentafhandeling en oplossen, relatie tussen component en dienst vaststellen, rapportage naar klant met overeengekomen SLA….   (lees meer)
 2. Project Interim CRIMIS.
  • Vervangen van verouderde STG GEHEIM datacenter van Defensie Operatie met koppelingen naar uitzendgebieden.
  • Het behaalde resultaat was een nieuw datacenter, met verhoogde beschikbaarheid en performance, schaalbaar voor de toekomst………..(lees meer).
 3. Project BVI KMAR
  • In het kader van Informatie Gestuurd Optreden binnen de Koninklijke Marechaussee heeft René namens de ICT-organisatie van Defensie de opdracht gekregen om een datawarehouse in te richten voor het inventariseren van allerlei partijen en dit beschikbaar te stellen aan verschillende partijen…..   (lees meer)
 4. Project INDIGO 
  • Het inrichten van een DataCenter t.b.v. IND, met twee-omgevingen een bedrijfs kritisch computersysteem INDIGO en een KA-backend (Virtual Desktop Infrastructuur), t.b.v. 3500 IND-eindgebruikers.
  • Het project bestond uit twee fasen; inrichten van de gehele ICT-infrastructuur), en het implementeren van het INDIGO-landschap…….(lees meer)
 5. Project vervanging ATM schakellaag Koninklijke Luchtmacht
  • Het vervangen van de gehele actieve infrastructuur op alle onderdelen van de Koninklijke Luchtmacht. De uitdaging zat in een nieuw IP-netwerk, met een ander netwerk topologie waardoor er meerdere clusters moesten worden geplaatst en lokale gasvezelnetwerken gedeeltelijk moest worden vervangen………(lees meer).
 6. Programma TITAAN
  • In de begin jaren 2000 heeft de minister besloten militaire ICT-infastructuren t.b.v. uitzendingen en oefeningen in het buitenland krijgstmachtbreed te ontwikkelen en gezamenlijk in te zetten. Interoperabiliteit, hoge beschikbaarheid waren één van de belangrijkste eisen.   Rene is betrokken geweest bij het opstellen van alle beleidsconcepten en vanaf 2006 verantwoordelijk geweest voor de uitvoering en oplevering van een 5-tal mobiele datacenters…… (lees meer).
 7. Diverse projecten binnen Koninklijke Luchtmacht
  • Uitrol telefooncentrales en migratie van verschillende mobiele providers naar één provider.
  • Koppelen van F16 flightsimulators aan elkaar onder regie van CRC Nieuw Milligen (vergelijkbaar met de toren van Schiphol).
  • Diverse andere projecten en activiteiten……...(lees meer).